გთავაზობთ იპოთეკურ, სამომხმარებლო და აგრო სესხებს

იპოთეკური სესხი გაიცემა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართებისა და მიწის ნაკვეთების უზრუნველყოფით (თბილისში,ბათუმში, რუსთავში, მცხეთაში, ბორჯომსა და ბაკურიანში) 18 %-დან.

– სესხის დამტკიცება 1 სამუშაო დღეში
– სესხის ვადა - 10 წლამდე
– სესხის დაფარვის გრაფიკს ირჩევს მსესხებელი (კლებადი გრაფიკი ან მარტო პროცენტის გადახდით)

სამომხმარებლო სესხები 1500 ლარამდე 12 თვის ვადით, 36%-იდან

–წარმოსადგენია დადასტურებული შემოსავალი ორ პიროვნებაზე(6 თვის ამონაწერი და ცნობა სამსახურიდან)
–ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე.

აგრო სესხი გაიცემა დედოფლისწყაროს და სიღნაღის რაიონის მიწის ნაკვეთების უზრუნველყოფით, 24%-დან.